Max Effort Lower Body


Kolejny trening Max effort dla dołu ciała.
Dzisiaj w planie było:
1. Low Bar Squat w/ Wraps
180/3
190/3 Rpe 9
200/3 Rpe 8
210/3 Rpe 9
2. GHR Back Extension with barbell
25/6/6
3. Sumo goodmornings
80/8
4. Belt Squat
24/100
5. Wood Chop press
40/ red band

Mała objętość ponieważ trwa deload.